FRANZ KAFKA MUSEUM 
Elli (1889-1941)

Nejstarší ze tří sester se provdala za Karla Hermanna (1883 – 1939), selského syna ze Siřemi u Podbořan, obratného obchodníka a muže poněkud světáckého založení a vystupování. Karl Hermann měl podmíněnou důvěru Kafkova otce, který vložil potřebnou finanční hotovost do Pražských azbestových závodů Hermann a Co., v nichž byl Franz Kafka Karlovým společníkem. Z manželství Karla Hermanna a Elli se zrodily tři děti: Felix Hermann (1911 – 1940), oblíbený vnuk Hermanna Kafky, a dcery Gerti (1912 – 1972) a Hanne (1920 – 1941). Franz nepovažoval Ellino manželství za příliš šťastné. K sestře, která měla podle něho nejvíc z otcových vlastností, neměl v mladších letech příliš blízko, později, když se provdala, mu připadalo, že se Ellina povaha změnila k lepšímu.

© Foto: Klaus Wagenbach, Berlín