FRANZ KAFKA MUSEUM 
Propuknutí nemoci

Prudký obrat znamenalo v Kafkově životě propuknutí nemoci v polovině srpna r. 1917. Nočním chrlením krve v malostranském Schönbornském paláci (dnes americké velvyslanectví), v chladném bytě, jejž si Kafka počátkem jara najal, ohlásila se tuberkulóza, s níž pak marně zápasil skoro sedm let. Nemoc změnila způsob Kafkova života. Donutila ho trávit většinu času mimo Prahu v domácích a zahraničních penzionech a sanatoriích. Musel opakovaně žádat ředitelství pojišťovny o zdravotní dovolené a o jejich neustálé prodlužování. Žádosti o penzionování byly několikrát zamítnuty – Kafka byl díky svým vynikajícím úřednickým schopnostem považován za nepostradatelného a i v době nemoci byl povyšován. Nemoc se stala jedním z hlavních důvodů ke zrušení druhých zásnub s Felice Bauerovou a k definitivnímu ukončení jejich vztahu. Kafka zakomponovává fenomén nemoci, kterou nechápal jen jako fyzický jev, do svého životního zápasu. Nemoc je podle něho výsledné stadium zápasu, který v něm svádějí dvě protichůdné síly dobra a zla a do něhož je zapojena i Felice.  

                    Lahmannovo sanatorium Weisser Hirsch u Drážďan - léto 1903

                   © Foto: Archiv Klaus Wagenbach, Berlín