FRANZ KAFKA MUSEUM 
Turistické cesty do ciziny a zotavování v sanatoriích

V prvních letech zotavování, kdy jeho nejbližší přátelé nebyli dosud ženatí, podnikl Franz Kafka s Maxem Brodem i sám několik turistických cest do ciziny. Máme o nich dosti podrobné zprávy v cestovních denících, které si oba paralelně vedli. Výsledkem této zábavné soutěže jsou souběžně popsané zážitky a trasy cest.

První, desetidenní cesta směřovala v září r. 1909 do Rivy u Gardského jezera v severní Itálii a vznikla z ní dvojí reportáž o leteckém dnu v nedaleké Brescii, která oběma přátelům téhož roku vyšla tiskem.

Druhá cesta vedla v říjnu r. 1910 do Paříže. Příliš se nevydařila, Kafka během ní onemocněl furunkulózou a musel se předčasně po týdnu vrátit do Prahy. Brod ji zaznamenal obsáhleji v heslovitých poznámkách a popsal ve třech tiskem vydaných fejetonech, Kafka jen v několika bodech na deskách sešitu, v němž si vedl deník. Zkrácený pobyt v Paříži si Kafka koncem roku 1910 vynahradil návštěvou Berlína.

Třetí, 18denní cesta vedla Kafku a Broda koncem srpna a začátkem září 1911 po trase Lugano – Milán – Paříž a Kafka si ji prodloužil o léčebný pobyt v Erlenbachu u Curychu. I z této cesty vytěžili oba přátelé literární kořist v podobě paralelních deníkových záznamů, Brod jako obvykle bohatší. Kafka psal stručněji a s časovým odstupem. Při této cestě pojali Kafka s Brodem plán, že společně napíšou cestovní román dvou přátel. Plán se neuskutečnil, vznikla však první kapitola, nazvaná "Richard a Samuel – malá cesta středoevropskými kraji", která vyšla r. 1912 tiskem.

Čtvrtou, týdenní společnou cestu podnikli Kafka s Brodem koncem června a počátkem července r. 1912 do Výmaru. Opět vznikl paralelní cestovní deník. Kafka si opět cestu prodloužil o třítýdenní pobyt v sanatoriu Jungborn v Harzu.

V mladších letech Kafka snil o osvobozujícím úniku z pražských poměrů do dalekého světa. Na konci života si už jen pohrával s nereálnou představou o odchodu do země zaslíbené, do Palestiny. Přestupní stanicí na této cestě měl být Berlín, v němž spatřoval i "lék proti Praze". Berlín mu však dvakrát připravil krutou deziluzi: poprvé když opakovaně ztroskotal pokus o manželství s Berlíňankou Felice Bauerovou, podruhé když v Berlíně nedlouho před smrtí prožil měsíce hmotného nedostatku a kulminující nemoci.