FRANZ KAFKA MUSEUM 
Jungborn - 1912

Pobyt v sanatoriu Rudolfa Justa v Jungbornu na úpatí Harzu, "vzorném ústavu pro ryzí život v přírodě", vylíčil Kafka v denících i v korespondenci podrobněji a barvitěji než pobyty v dřívějších sanatoriích. Ústav, založený Adolfem Justem a v té době vedený jeho synem Rudolfem, se skládal ze správních a obytných budov, ze společenských místností a jídelen, ale jeho centrem byl "vzdušný park", jehož pánská a dámská část byla oddělena plotem. V obou částech stály prosté dřevěné chatky a na volných prostranstvích se v duchu filozofie návratu k přírodě v rouše Adamově bavili a rekreovali pacienti. Léčebná metoda spočívala v pohybu obnažených těl na zdravém vzduchu, ve vodoléčbě (vodu donášeli sluhové), v jílových zábalech a ve vegetariánské stravě. Kafka tam byl velice šťastný, nacházel znovu kontakt s lidským společenstvím. V deníku sděluje pozorování a kuriózní zážitky. Zachycuje denní program od ranního mytí a gymnastického cvičení podle Dána Müllera, míčové hry, společný zpěv, večerní přednášky, tělesnou práci (obracení a nakládání sena), noční reje naháčů, procházky do okolí, výlety do blízkých míst, zábavy a zvyky jejich obyvatel. Dovídáme se, že stál nahý modelem nebo že v blízkém městečku tančil.