FRANZ KAFKA MUSEUM 
Želízy - 1918
Třikrát během jednoho roku (1918 – 1919) pobýval Franz Kafka ve Stüdlově penzionu v Želízech u Mělníka. Nebyl tam tak spokojen jako u sestry v Siřemi, ale jeho zdravotní stav se nehoršil. Kromě slabého kašle neměl zdravotní potíže. I v prosinci ležel na verandě, četl (vesměs českou nebo francouzskou literaturu) nebo se učil hebrejsky. V Želízech poznal svou druhou snoubenku Julii Wohryzkovou. Při svém třetím pobytu se tam seznámil s Minze Eisnerovou (1901 – 1972), židovskou dívkou z Teplic, která se tam zotavovala po dlouhotrvající nemoci. S Minze pak dlouho udržoval písemný styk.