FRANZ KAFKA MUSEUM 
Špindlerův Mlýn - 1922
Druhou polovinu r. 1921 a první polovinu r. 1922 strávil Franz Kafka většinou v Praze. Práce v zaměstnání byla často přerušována návštěvami lékaře a zdravotními dovolenými. V únoru se v doprovodu lékaře zotavoval ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Cítil se unaven, přesto aspoň minimálně holdoval zimním sportům, avšak spíš jako divák než jako aktér. Prožil tu i "kafkovskou" historku se svým jménem. V té době začal psát Zámek.