FRANZ KAFKA MUSEUM 
Rakouské léčebné ústavy
Po návratu z Berlína v březnu 1924 musel Kafka nepředvídaně zůstat ze zdravotních důvodů v Praze (ztratil náhle hlas). Počátkem dubna odjíždí do Rakouska. Poslední dva měsíce života strávil ve třech rakouských léčebných ústavech.