FRANZ KAFKA MUSEUM 
Hudba
Franz Kafka se cítil od hudby separován svou nemuzikálností. Koncertů se účastnil jen výjimečně, většinou na popud Maxe Broda. V mladých letech ho uchvátil balet v podání ruského (moskevského) divadla MCHAT. Řidčeji navštěvoval operu nebo operetu. Se zvláštní zálibou docházel – byla to i dobová móda – do varieté v Lucerně, tehdy počátkem druhého desetiletí 20. století uvedeného do provozu. Vystoupení kabaretních umělců mu zavdávalo podnět k zaznamenávání vlastních postřehů v denících.