FRANZ KAFKA MUSEUM 
Výtvarné umění
Značný zájem měl Kafka o výtvarné umění. Po ukončení studií dokonce jeden čas, když ho neuspokojovaly vyhlídky na právnické zaměstnání, uvažoval o možnosti věnovat se výtvarnému umění profesionálně. Se zájmem sledoval tvorbu několika současných umělců z německého i z českého tábora. S některými se i sblížil. Energicky zakročil proti chystané ilustraci k Proměně, která odporovala jeho představám.