FRANZ KAFKA MUSEUM 
Noviny a časopisy
Kafka pravidelně četl německý literární deník Prager Tagblatt, jejž odebírala rodina, židovskou, personálně spřízněnou Selbstwehr (spoluvytvářeli ji Felix Weltsch nebo Hugo Bergmann) a frankfurtskou Die neue Rundschau. Z českých časopisů v dobách korespondence s Milenou Jesenskou četl nedávno předtím založenou Tribunu, do níž Milena přispívala, ale překvapivě listoval i v Naší řeči nebo v časopise českých skautů Náš skautík. Četba periodik ho však příliš neinspirovala, jen občas ho některý příspěvek přiměl k záznamu v dopise nebo v Denících.