Ottla (1892-1943)

Kafkova nejmladší sestra, přes věkový rozdíl devíti let Franzovi nejbližší a nejmilejší, se provdala za Josefa Davida (1891 – 1962), vysokého úředníka Svazu českých pojišťoven. Narodily se jí dvě dcery, Věra (nar. 1921), provdaná Projsová a pak Saudková, a Helena (nar. 1923), provdaná Kostrouchová, později Rumpoltová.

 

Kafka s Ottlou tvořili uvnitř rodiny jakési malé spiklenecké souručenství a společně čelili různým tlakům, zejména ze strany otce. Franz Ottlu od dětských let vyznamenával svou náklonností, později – když se rozhodla jít vlastní cestou, opustit otcův obchod, hospodařit na statku svého švagra Karla Hermanna a pak se provdat za nacionálně cítícího Čecha a Nežida – jí pomáhal důkladně zvažovanými radami. Ottla mu zase pomáhala tím, že ho obklopovala sesterskou péčí a zařizovala mu praktické věci, zejména v dobách nemoci a pobytů mimo Prahu. Když se například ujala hospodářství na Hermannově statku v Siřemi u Podbořan, Franz u ní strávil první měsíce zotavování po propuknutí nemoci. Se všemi třemi sestrami, které ho milovaly a obdivovaly, Franz dobře vycházel, s oblibou jim např. předčítal ze svého i z cizího. Největší oporou z celé rodiny mu však byla Ottla. K Josefu Davidovi, s nímž si psal česky a jehož postavení uvnitř rodiny bylo zpočátku vyhrocené, se Kafka choval s humornou srdečností.

   Verze pro tisk