Erotické zážitky z mládí

První ženou, s níž se v Kafkově životopise setkáváme, byla dcera poštmistra v Roztokách u Prahy, Selma Kohnová (později provdaná Robitschková). Kafka se s ní seznámil, když v r. 1900, v době svých gymnaziálních studií, s rodiči pobýval v Roztokách u Kohnů na letním bytě. Sedával s ní v krásné krajině na svahu nad Vltavou a předčítal jí z Nietzscheovy knihy Tak pravil Zarathustra. Dne 4. září 1900 jí vybranými slovy napsal do památníku poetickou úvahu o tom, jak slova nejsou s to konkurovat magickému kouzlu vzpomínky. Je to nejstarší dochovaný doklad Kafkovy tvorby. Zároveň to mělo být elegantní rozloučení. Už po dvou letech však kouzlo vzpomínky pominulo a Kafka příteli napsal, že je mu Selma "lhostejná". Franz Kafka, jak dosvědčují vzpomínky jeho spolužáků, žil déle než ostatní chlapci jeho věku ve stavu nevinnosti a nezájmu o věci týkající se druhého pohlaví. Probouzení jeho zájmu o ženu a ženství dosvědčují některá místa v jeho denících. Jak u Kafky erotické touhy a sexuální zážitek souvisely se strachem, dosvědčuje vzpomínka na prožitek ze studentských let v dopise Mileně Jesenské. Šíře a detailnost vyprávění a komentáře svědčí o důležitosti zážitku. K ženám přiváděly Kafku zejména noční toulky s přáteli Prahou v letech vysokoškolských studií a v prvních letech zaměstnání. Končívaly v těch letech "dvojí morálky" v nočních podnicích s dámskou obsluhou, např. v Trocaderu, Eldoradu nebo ve Werflem proslaveném bordelu Goldstein (Gogo). Kafka ty návštěvy podle svědectví přátel prožíval jako tichý, mlčící a soustředěný pozorovatel. Jeho erotickou fantazii, zdá se, probouzel spíše pohled na ženy ve zcela všedních situacích, např. při práci.Verze pro tisk