Za studia

Podruhé došlo k tělesnému sblížení se ženou za Kafkova pobytu v sanatoriu Dr. Hartunga v severoitalské Rivě, kde pobýval tři týdny na přelomu září a října r. 1913. Kafka označuje tuto ženu v denících slovem "Švýcarka" nebo iniciálami G. W. Její totožnost byla dlouho zahalena tajemstvím. Později přišel Klaus Wagenbach se zjištěním, že šlo o Gerti Wasnerovou a že nebyla Švýcarka, nýbrž Němka ze severoněmeckého města Gleschendorf poblíž Lübecku a Travemüde. Tím by se objasnilo i jedno místo v Kafkových denících. Kafka zamýšlel r. 1914 strávit v Gleschendorfu s Felice Bauerovou a její přítelkyní Grete Blochovou krátkou dovolenou. Po zrušení zásnub s Felice však do Gleschendorfu pouze zatelefonoval a několik dní oddychu strávil v dánských přímořských lázních Marielyst. V poslední době je však Wagenbachův objev zpochybňován.Verze pro tisk