Siřem - 1917

Prvních sedm měsíců nemoci trávil Franz Kafka s přestávkami v Siřemi u Podbořan v západních Čechách u své sestry Ottly, která tam nějaký čas hospodařila na statku rodiny svého švagra Karla Hermanna. Kafkovy žádosti o penzionování řešila pojišťovna opakovaným prodlužováním zdravotní dovolené. Kafka překvapivě dobře snášel zimu v Siřemi, tvrdé životní podmínky v chladu a nepohodlí selského stavení. Při 8 °C pod nulou spal při otevřeném okně, a než se začal mýt, musel ze džberu a z umyvadla odstranit ledový škraloup. Přitom neměl ani rýmu. Štípal dříví, na jaře pracoval na poli. Sžil se s místními sedláky a přivykl venkovskému způsobu života. Jeho nemoc se však v podstatě nelepšila. Začal vleklý a úporný zápas, krátké chvíle pohody a naděje se střídaly s obdobími pochyb a beznaděje.

Po návratu ze Siřemi koncem dubna r. 1918 nastoupil Kafka do zaměstnání. V září téhož roku se zotavoval v Turnově, kde pracoval v zahradnictví, ale už v říjnu onemocněl španělskou chřipkou, řádící tehdy po celé Evropě. Za měsíc nastoupil do zaměstnání, ale už po čtyřech dnech onemocněl znovu. Nastala doba pobytu v sanatoriích, přerušovaná jen krátkými obdobími práce v zaměstnání. Kafka musel překonat svou nechuť a nedůvěru k oficiální medicíně, k jejím lékům a k léčbě v sanatoriích, kterou v sobě před lety vypěstoval.Verze pro tisk