Matliary - 1921
Po návratu z Merana koncem června r. 1920 nepobyl Franz Kafka v Praze příliš dlouho. Po návštěvě u pražského lékaře, když mu Ottla na podzim v pojišťovně vymohla další dovolenou na zotavenou, se musel rozhodnout, do kterého sanatoria se půjde znovu léčit. Nakonec zvolil klimatické lázně Matliary ve Vysokých Tatrách, kde ve vile Tatra strávil osm měsíců od prosince r. 1920 do srpna r. 1921. Ve vysokohorském, 900 metrů nad mořem položeném sanatoriu se lékaři snažili čelit postupující tuberkulóze. Pacient ležel na balkoně nebo v lesním pavilonu a dostával výkrmnou dietu. Kafka se tu sžil s dlouhodobými pacienty, s některými, zejména se studentem medicíny, maďarským Židem Robertem Klopstockem, navázal přátelství, které vytrvalo po celý zbytek jeho života. O jiných podával do Prahy často dosti kuriózní zprávy.


Verze pro tisk