Krize v Plané - 1922
Tři letní měsíce r. 1922 strávil Franz Kafka s úmyslem zotavit se a pokračovat v psaní Zámku v Plané nad Lužnicí. Planá byla tehdy dík domnělým léčebným účinkům vody v Lužnici po Karlových Varech nejvyhledávanějším letoviskem v Čechách. Navštěvovala ji i vysoká pražská společnost, včetně prezidenta republiky. Kafka doufal, že tu najde klid k práci u sestry Ottly, která tu pro svou rodinu pronajala horní patro soukromého domku. Ve skutečnosti se Kafka ocitl přímo v epicentru hluku. Od rána do večera rámusili sousedé, nedaleká pila, překladové nádraží, děti pod okny. Ke klidu nepřispívala ani paní domácí. Výsledkem byly nervové krize, čtvero Kafkových "zhroucení", které popsal v korespondenci. V Plané padlo v srpnu r. 1922 i rozhodnutí dále nepokračovat v psaní Zámku. Větší část této podivné dovolené trávil Kafka už jako penzista, ke dni 1. července 1922 byl penzionován.


Verze pro tisk