Sanatorium Dr. Hoffmanna

Kafka byl převezen do sanatoria Dr. Hoffmanna v Kierlingu u Klosterneuburgu. Tam prožil zbývajících šest týdnů života. Přátelé, zejména Felix Weltsch, k němu poslali největší kapacitu mezi vídeňskými plicními lékaři, prof. Heinricha Neumanna, který konstatoval beznadějnost Kafkova zdravotního stavu. Kafka se v té době už se svým okolím dorozumíval na lístcích, které se zachovaly a svědčí o jasnosti jeho ducha do poslední chvíle. Jeho korespondence s rodinou se většinou omezovala na krátké přípisy k Dořiným dopisům. Dora se všemožně snažila ulehčit Kafkovo trápení. Písemné zprávy rodině ladila co nejoptimističtěji. Když Kafkovi u posledního dopisu den před smrtí došly síly uprostřed věty a Dora viděla, že chce ještě cosi naléhavého sdělit, bere mu pero z ruky, aby pokračovala. Ale Kafka už zřejmě neměl sílu své sdělení dopovědět, a tak končí uprostřed věty. Je 2. června a 3. června 1924 Franz Kafka umírá. Dne 10. června 1924 je pohřben na novém židovském hřbitově v Praze-Strašnicích.

  

                                                                                                                                                                                Kafkův hrob

© Foto: Klaus Wagenbach, Berlín                  

 

     

                                                                                                                                                                              © Foto: CCCB

                                                 

 Verze pro tisk