Franz Kafka a Praha

Kulturního života v Praze se Kafka dosti pilně účastnil zejména v době studií a v prvních letech zaměstnání. Na kulturní podniky chodil rád v doprovodu přátel nebo své nejmladší sestry. Výpravy za kulturou poněkud ochably, když se jeho blízcí přátelé oženili. Po propuknutí nemoci Kafka už vycházel dost zřídka, jen šlo-li o podniky výjimečného významu. Jako málokterý z pražských německých spisovatelů (kromě Broda) navštěvoval i česká divadelní představení a přednášky. Je možno jej považovat za jednoho z prostředníků mezi zemskými kulturami, které v té době oddělovala zeď léta z obou stran budovaná agresivními nacionalismy.

K češství, k české kultuře a k českému jazyku měl Kafka velice intimní, místy až obdivný vztah. Nebyl to vztah na distanc, tradiční zájem o českou historii a láska k české zemi jako dědictví někdejšího (národního) patriotismu. Žil v těsném kontaktu s všednodenním životem Čechů. Bezpečně, zejména pasivně, ovládal český jazyk, obdivoval se jeho hudebnosti a jeho významovým odstínům. Dokonce nad českými výrazy odvážně psychologizoval a etymologizoval. S potěšením četl české autory v originále, talent jednoho z nich (Vladislav Vančura) odhadl dokonce dřív než tehdejší česká literární kritika. Přitom dovedl být i k obecně uznávaným dílům české kultury kritický. Zasazoval se však také o jejich větší uznání (např. sochaře Františka Bílka), spoléhaje jako v tomto případě na propagátorské schopnosti přítele Maxe Broda.Verze pro tisk