Přednášky a předčítání
Kafka byl v mladších letech pilným návštěvníkem přednášek o literatuře a veřejných předčítání v Praze pobývajících spisovatelů. Sám měl zvláštní zálibu v předčítání vlastních i cizích děl. Předčítal v rodině, přátelům i na veřejnosti. Čtyři přátelé "Pražského kruhu" měli ve zvyku v bytě některého z nich (většinou u Bauma) vzájemně si předčítat ze svých často nehotových rukopisů. Posluchači Kafkova přednesu zanechali zprávy o jeho vynikající, nenapodobitelné hlasové práci s textem. Zdá se, že potřebám osobitého rytmického členění textu byla podřízena i Kafkova svérázná interpunkce. Stejně sugestivně zapůsobila na posluchače i Kafkova přednáška o jazyku jidiš v Židovské radnici. Jeho stylistické a přednášečské umění bylo oceněno hned na počátku jeho práce v úřadě, když byl pověřen sepsáním a pronesením uvítacího proslovu při nástupu nového ředitele dr. Marschnera.


Verze pro tisk