Politické události
Není pravda, že se Franz Kafka nezajímal o veřejné dění a o politické události. V autobiografických částech jeho díla najdeme o nich roztroušené zmínky, a to v dobách míru i za I. světové války. Dokonce z nich a z některých jeho aktivit (vztah k vojenské službě za války, dluhopisy) vyčteme známky rakouského vlastenectví, stejně jako v době poválečné projevy loajality k mladému československému státu.


Verze pro tisk