Riva - 1913
V září r. 1913, poté co došlo k první krizi ve vztahu k Felice Bauerové, odjel Franz Kafka s ředitelem pojišťovny dr. Marschnerem do Vídně na kongres o záchranářství a úrazové prevenci. Přitom navštívil ve Vídni právě probíhající sionistický kongres. Jak bylo v předchozích letech jeho zvykem, i tentokrát si cestu do ciziny prodloužil o týdenní cestování po severní Itálii, na jehož konci byl třítýdenní pobyt v Rivě, kde už před čtyřmi lety deset dní pobýval s bratry Brodovými. Ubytoval se v sanatoriu Dr. Hartunga. Tentokrát ve svých dopisech věnoval svému okolí malou pozornost, neboť byl obklopen mezinárodní společností. Svým přátelům se svěřoval s chmurnými myšlenkami, provázejícími krizi jeho vztahu k Felice. Nicméně v Rivě prožil Kafka důvěrné sblížení se "Švýcarkou" G.W., jejíž záhadná totožnost byla nedávno odhalena. Měla to být Gerti Wasnerová, dívka ze severního Německa, z Gleschendorfu, města ležícího mezi Lübeckem a Travemünde, ale vzápětí byla domněnka opět zpochybněna.


Verze pro tisk