Životopis Franze Kafky

FRANZ KAFKA ( 1883 - 1924 ) 

 

Narodil se 3. července 1883 na Starém Městě pražském. Po vystudování práv na c. k. německé univerzitě Karlo-Ferdinandově v Praze pracoval v letech 1907 –1922 jako úředník v pojišťovnictví, nejprve krátce v Assicurazioni Generali a poté 14 let až do července 1922 v Dělnické úrazové pojišťovně.

Za svůj hlavní životní úkol však považoval psaní a obtížně je uváděl v soulad s prací v úřadě, kterou svědomitě vykonával. Po propuknutí plicní choroby v r. 1917 sedm let marně s nemocí zápasil. Poslední léta svého života trávil většinou v zotavovnách a léčebných ústavech v Čechách i v zahraničí. Ani v těchto letech úporného zápasu s nemocí nepřestával psát.

Franz Kafka zemřel 3. června 1924 v rakouském sanatoriu v Kierlingu u Klosterneuburgu.

 

1883 - Franz Kafka se narodil 3.července v Praze jako syn obchodníka Herrmanna a jeho ženy Julie (rozené Löwy).

1889-1893 - Obecná škola v Masné ulici (Fleischamarktgasse). V tomto období se narodily jeho sestry Elli (1889), Valli (1890) a Ottla (1892).

1893-1900 - Studium na Německém státním gymnáziu na Staroměstském náměstí. První přátelé Oskar Pollak, Rudolf Illový. Bydliště v Celetné ulici.

1901-1905 - Vysokoškolské studium (nejprve krátce chemie, pak germanistika a potom práva) na c. k. německé univerzitě Karlo-Ferdinandově v Praze.

1903 - Kolem tohoto roku první stylistické pokusy, později zničené; četba Nietzscheho. Červenec: státní zkoušky z dějin práva.

1904 - Podzim/zima: pravděpodobně první koncept Popisu jednoho zápasu (Beschreibung eines Kampfes). První pravidelné schůzky s Oskarem Baumem, Maxem Brodem a Felixem Weltschem.

1905 - V srpnu pobývá v sanatoriu ve Zlatých Horách ve Slezsku.

1906 - Je promován na doktora práv. V říjnu zahajuje roční praxi povinnou pro vykonávání profese ve státní službě.

1907 - Píše Svatební přípravy na venkově (Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande). Rodina se stěhuje do Mikulášské ulice. V říjnu začíná pracovat v Assicurazioni Generali.

1908 - V časopise Hyperion vycházejí jeho první prózy, osm fragmentů. Od konce července tohoto roku do července 1922 pracuje v Dělnické úrazové pojišťovně.

1909 - V časopise Hyperion vychází "Rozhovor s modlilem" a "Rozhovor s opilcem". Dovolená v Rivě - u Lago di Garda - s Maxem a Ottou Brodovými. 29. září vychází v pražských novinách Bohemia jeho povídka Aeroplány v Brescii (Die Aeroplane in Brescia). Začíná psát deník.

1910 - Ve velikonoční příloze novin Bohemia vychází pět jeho próz pod názvem Rozjímání (Betrachtungen). Navštěvuje představení divadla jidiš. V polovině října cestuje s Maxem a Ottou Brodovými do Paříže, Kafka onemocní a vrací se sám do Prahy. V prvních prosincových dnech cestuje do Berlína.

1911 – Dovolená s Maxem Brodem u severoitalských jezer. Pobyt v sanatoriu v Erlenbachu. Navazuje přátelství s Jizchakem Löwym a stoupá jeho zájem o divadlo hrané v jidiš. Přitahuje ho vitalita tohoto divadla východního původu, možná i proto, že kontrastuje se strnulostí představení pražských německých souborů. Mezi 26. srpnem a 12. zářím cestuje s Maxem Brodem přes Mnichov do Curychu, Luzernu, Lugana, Milána k Lago Maggiore. Z Itálie jedou do Paříže, tam Kafka napíše několik výjimečných pozorovatelských záznamů a vracejí se do Milána. V tomto městě se účastní představení divadla Fossati. V Paříži zhlédli Racinovu Faidru a Bizetovu Carmen.

1912 - Pro spisovatele rozhodující rok. V prvních měsících začíná psát Nezvěstného (Der Verschollene, kterému Brod dá název Amerika). Červenec tráví s Maxem Brodem ve Výmaru. Je představen Felice Bauerové, s níž začne od října vést obsáhlou korespondenci. Od listopadu do prosince neúnavně a beze spánku píše Proměnu (Die Verwandlung). Do ledna 1913 napíše sedm kapitol Nezvěstného, jak zní správný název románu, jenž dlouho vycházel pod názvem Amerika. V prosinci na veřejnosti předčítá Ortel (Das Urteil).  Klesá počet stran napsaných do deníků, zároveň píše mnoho dopisů Felici.

1913 - Rowohlt vydává v Lipsku Rozjímání (Die Betrachtung), které však je na trhu už od listopadu 1912. V lednu cestuje do Berlína představit se rodině Felice Bauerové; v květnu podruhé do Berlína; v září cestuje do Vídně, Benátek a Rivy.

1914 - V červnu zasnoubení s Felice Bauerovou. Červenec: ruší zasnoubení. Cestuje k Baltu. Od srpna samostatné bydlení v Bílkově ulici. Začíná psát Proces (Der Prozess).

1915 - V lednu se znovu sbližuje s Felice Bauerovou. Březen: vlastní bydlení v Dlouhé třídě. Kafka žil téměř stále u rodičů, s výjimkou zmiňovaných období a posledního období v Berlíně. Expresionistický dramatik Carl Sternheim předává Kafkovi Fontanovu cenu původně udělenou jemu, Sternheimovi. Listopad: Rowohlt vydává v Lipsku Proměnu (Die Verwandlung). V knihkupectví se prodává Proměna a Ortel (Das Urteil).

1916 - V červenci byl s Felice v Mariánských Lázních. Píše povídky tvořící součást Venkovského lékaře (Ein Landarzt). V Mnichově veřejně předčítá V kárném táboře.

1917 - Odpoledne a večer pracuje ve Zlaté uličce, později v bytě v Schönbornském paláci. V červenci druhé zasnoubení s Felice Bauerovou. 4. září zjištěna plicní tuberkulóza. Dostává dovolenou a tráví konec roku v Siřemi u sestry Ottly. V prosinci podruhé ruší zasnoubení s Felice.

1918 - Nejprve v Siřemi, kde čte Kierkegaarda. V létě v Praze, v září v Turnově, v listopadu v Želízech. Vztah s Julií Wohryzkovou, která pochází ze skromných poměrů a vůbec se nelíbí jeho otci.

1919 - Vychází Venkovský lékař a V kárném táboře. Prázdniny tráví v Praze. Zasnoubení s Julií Wohryzkovou. Zimu tráví s Maxem Brodem v Želízech. Píše Dopis otci (Brief an der Vater).

1920 - Zdravotní dovolená v Meranu. Korespondence s Milenou Jesenskou. V létě a na podzim práce v pražském úřadě. Rozchází se s Julií Wohryzkovou. Následující měsíce tráví v Tatranských Matliarech. Začátek přátelství s Robertem Klopstockem.

1921 - v Tatrách (Matliary) až do září, po zbytek roku v Praze

1922 - Leden a únor ve Špindlerově Mlýně, poté se vrací do Prahy. Předčítá stránky ze Zámku (Das Schloss), z díla, na kterém pracuje mezi lednem a zářím. Květen: poslední setkání s Milenou. Odchod do penze. Na jaře píše Umělce v hladovění (Ein Hungerkünstler) a v létě Výzkumy jednoho psa (Forschungen eines Hundes). Od června do září u Ottly v Plané nad Lužnicí.

1923 - V červenci v Müritzu u Baltského moře. Poznává Doru Diamantovou. S Ottlou v Želízech. Od září do března žije v Berlíně s Dorou Diamantovou, sionistkou, která v Kafkovi oživuje přání usadit se v Palestině. Kafka píše několik povídek, které spolu s těmi, jež jsme už zmínili u předchozího roku, vykazují nejčistší rysy jeho tvorby: Malá paní (Eine kleine Frau) a Doupě (Der Bau).

1924 - Berlín. V březnu v Praze. Kafka nemůže mluvit ani polykat. Začátkem dubna opouští Prahu. V sanatoriu v Kierlingu spolu s Robertem Klopstockem a Dorou. Kafka umírá 3. června. Je pohřben 11. června na Novém židovském hřbitově v Praze. V létě vychází Umělec v hladovění.


Verze pro tisk